Budgetteren

… veel resultaat met beperkte middelen

 • Budgetteren

  De overheidsfinanciën staan de komende jaren onder druk. Er wordt dus kritisch gekeken naar kosten. Dit kan betekenen dat onderhoud aan infrastructuur wordt uitgesteld. Plannen blijven op de plank liggen, in afwachting van betere tijden.

  Samen kunnen we effectieve en vooral betaalbare maatregelen nemen om toch knelpunten in de doorstroming aan te pakken. Of kostenbesparingen realiseren via nieuwe vormen van samenwerken, zoals PPS, leasecontracten of duurzame onderhoudsconcepten waarbij wij de overheden risico’s en initiële investeringskosten uit handen nemen.

  • 50
  • Sinds 2013 is de nieuwe aanbestedingswet van toepassing. In deze wet staat dat EMVI criteria toegepast moeten worden. Criteria als:

   • Doorlooptijd project
   • Verkeershinder tijdens realisatie
   • Verbeterde doorstroom verkeer
   • Onderhoudsconcept
   • Duurzaamheid
   • Social return (leeringplaatsen/ stagiaires)
   • Energiegebruik
   • Risicobeheersing

   Ook total cost of ownership is een factor die in toenemende mate in aanbestedingen wordt meegenomen. Volgens ons mag er nog wel een schepje bovenop. In veel gevallen is prijs nog altijd leidend.

    

  Denk ook eens aan gunnen aan ‘de op-één-na-laagste prijs’, als duurzaam gunningscriterium

 • Maatschappelijke kosten en baten liggen vaak niet in een hand. De kosten voor verkeersmaatregelen zijn meestal voor de wegbeheerders, dus overheden. De baten zijn voor de maatschappij. Veiligheid, milieu voordelen en snellere doorstroming zijn voor iedereen. Onze overheden hebben steeds minder te besteden. Niet iets waar de weggebruiker direct iets van zal merken, maar waar we op lange termijn wel last van zullen hebben. Graag denken wij mee met die overheden die veiligheid, milieu en doorstroming in hun beheergebied willen verbeteren, maar weinig budget hebben.

  Gertjan EgDirecteur Astrin