Bossche subsidie voor onderwijsinnovatie in smart technology

Op woensdag 18 mei ontvingen het Koning Willem I College in ’s-Hertogenbosch en drie partnerpartijen, waaronder ASTRIN, een cheque van € 149.760,-. Het bedrag is bestemd voor drie onderwijsinnovatietrajecten rondom smart technologie, onder meer één op het gebied van Smart Infra.

Jeanette Noordijk, voorzitter CvB van het Koning Willem I College, opende de bijeenkomst. “We staan als opleider vaak met de rug naar de toekomst. We leiden op voor beroepen die binnen afzienbare tijd misschien helemaal niet meer bestaan. Het is dus zaak dat we onze 13.000 mbo-studenten nú al voorbereiden op beroepen van de toekomst. Vooral op het gebied van technologie, traffic, netwerken en op ‘automotive’ gebied. De samenwerking met deze drie partijen is daarin een belangrijke stap.” Naast ASTRIN werkt het Willem I College in twee andere projecten samen met Enexis en VOC (Vakopleiding Carrosserie).

Veranderende wereld

Gertjan Eg gaf aan wat voor ASTRIN de aanleiding is geweest om de eerste aanvraag voor de subsidie op te stellen. “Wij zijn al een aantal jaren bezig met duurzame kwaliteitsverbetering in verkeerstechnieken, openbare verlichting en ontwikkeling van smart infra. Want onze wereld verandert snel. Onze branche ook. De belangrijkste ontwikkeling is de digitalisering. Waar niet eens zo lang geleden de verkeerstechniek nog veelal geregeld werd met een letterlijke druk op de knop, hebben we nu te maken met complexe ict-vraagstukken zoals smart mobility, sensortechniek, datacommunicatiestromen, smart cities enzovoort.”

Een leven lang leren

Een vaststelling die veel vragen oproept. “Hoe moeten we hiermee omgaan? Hoe krijgen we de ‘smart’ in ‘smart cities’? Hoe gaan we ervoor zorgen dat monteurs in opleiding op een goede manier worden voorbereid? Welke competenties moeten we op welke niveaus ontwikkelen om de toekomst met vertrouwen tegemoet te treden? Wat moet een mbo niveau 2-student straks bijvoorbeeld kunnen? Of is er al een hoger niveau nodig? Daarnaast is één opleiding niet genoeg, we gaan veel meer denken in modulaire systemen waarmee we een leven lang leren gaan invullen en duurzame inzetbaarheid vergroten? Op al dit soort vragen hebben we nu nog geen antwoorden. Wat ons betreft is er maar één manier om grip op de toekomst te krijgen: door het onderwerp beet te pakken en zélf mede actief vorm te geven aan goed onderwijs. En het innovatieve karakter van Koning Willem I College paste daar precies bij

Impuls

De bijeenkomst werd afgesloten met de feitelijke chequeoverhandiging, door wethouder Eric Logister van de gemeente ‘s-Hertogenbosch: “Om de banen van de toekomst te vinden en met goed onderwijs te kunnen ondersteunen, moet je niet alleen praten met innoverende instanties en partijen maar vooral ook doen! Dus als partijen als het Koning Willem I College, ASTRIN, Enexis en VOC zo concreet innoverend de handen ineen willen slaan, dan maken wij daar graag budget voor vrij. Als impuls voor innovatie en vertrouwen.”