Beter aanbesteden

2015 is al weer enkele weken onderweg. Als directeur van ASTRIN wil ik deze eerste editie van de DOOSTROOM graag uw aandacht vragen voor aanbestedingen. Er valt voor- markt én opdrachtgevers – veel te verbeteren. Vanuit ASTRIN nemen we een aantal trends waar, die uiteindelijk niet leiden tot tevreden opdrachtgevers en leveranciers. De vraag is dan: Waarom blijven we samen dingen doen, waarbij alleen verliezers zijn? Hoe komen we tot een win-win situatie in aanbestedingspraktijken?

Helaas is er niet een oplossing of een toverformule wie alles in een keer oplost. Toch is er wel een weg uit deze misère. De basis voor een succesvol eindresultaat wordt immers gelegd in de beginfase van een project. Hoe beter en doordachter de ambitie doordacht is, hoe beter het bestek in elkaar zit en hoe groter de kans is dat een opdrachtgever zowel profiteert van een goede prijs als hoge kwaliteit én innovatieve oplossingen.

ASTRIN hecht al jaren veel waarde aan het verbeteren van de aanbestedingspraktijk. Dat doen we namens en met concrete input van onze leden, wiens belangen we behartigen. We merken dat er nog vaak ruimte voor verbetering is. Het kan zijn dat een bestek disproportionele eisen stelt, of onduidelijk is over de toepassing van EMVI-criteria. Ook wordt nog lang niet altijd gebruik gemaakt van de mogelijkheden om de markt met innovatieve oplossingen te laten komen, zoals het IIU-programma van het ministerie van EZ&I die biedt.

Ons uitgangspunt is een positieve en constructieve opstelling. Dat kan betekenen dat we namens leden bemiddelen als zij in een aanbestedingsproces tegen zaken aanlopen. Zo hebben we onlangs in overleg met enkele leden concrete vragen en verbetervoorstellen gestuurd naar een gemeentelijke opdrachtgever, waarvan verschillende zijn overgenomen in een gewijzigd bestek. Voor onze leden is dit een goede manier om zulke thema’s aan te kaarten. Samen staan we als branche immers sterker. Heeft u wel eens nagedacht om te gunnen op de één na laagste prijs? Of op welke wijze u onderscheidende criteria kunt stellen om te bereiken wat u wilt?

Wat we óók doen, is signaleren wat goed gaat en navolging verdient. Goede voorbeelden van doordachte aanbestedingsteksten verzamelen we. Op basis van zowel zulke goede voorbeelden als ervaringen met minder geslaagde procedures ontwikkelen we voorbeeldteksten voor bestekken. Die publiceren we op www.astrin.nl maar ontsluiten we ook via platforms zoals PIANOo en IGOV. Zo leveren we vanuit, namens en voor de verkeersindustrie een constructieve bijdrage aan een betere aanbestedingspraktijk, waar iedereen de vruchten van plukt.

In samenwerking met diverse partijen organiseren we dit najaar een symposium over dit onderwerp. Graag houden we u via DOORSTROOM op de hoogte.

Posted in:

2 Comments