Beoordelingscommissie ‘Rijnhaven Rotterdam’ compleet

Innovatieve plannen voor 21 hectare haven professioneel beoordeeld

Beoordelingscommissie ‘Rijnhaven Rotterdam’ compleet

De commissie die zal beoordelen welke partij van Stadshavens Rotterdam de concessie krijgt om dertig jaar lang de Rijnhaven te gebruiken is compleet. Naast voorzitter Pieter Winsemius, lid van de WRR en oud-minister van VROM, hebben nog zes deskundigen zitting in de commissie. Dat zijn onder meer de Duitse ‘Cradle to cradle’-wetenschapper Michael Braungart, de Spaanse architect en stedenbouwkundige Joan Busquets en de oud-burgemeester van Antwerpen Patrick Janssens.

Daarnaast bestaat de commissie uit Astrid Sanson, directeur binnenstad en stedelijke kwaliteit van de gemeente Rotterdam, Jan Rotmans, hoogleraar transitiemanagement Erasmus Universiteit en Arnold Reijndorp, stadssocioloog en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.

De Rijnhaven

De 21 ha grote Rijnhaven ligt tussen de Wilhelminapier en Katendrecht en was een commerciële haven. Bijna alle havenactiviteiten zijn jaren geleden westwaarts getrokken en tegenwoordig gebeurt er weinig op het water. De Rijnhaven biedt de kans voor een transformatie naar een gebied waar volop genoten kan worden van het water en waar ruimte is voor de realisatie van delta-innovatieve concepten, zoals drijvend bouwen. Deze ontwikkelingen moeten ook voordelen opleveren voor de bewoners van de omliggende wijken. In juli van dit jaar heeft wethouder Hamit Karakus (Wonen, Vastgoed, Ruimtelijke Ordening, Stedelijke Economie en Projectwethouder Zuid) het bidbook gepresenteerd op basis waarvan partijen kunnen bepalen of ontwikkelen van de Rijnhaven voor hun een optie is. Dit bidbook bevat de ambities en randvoorwaarden die Stadshavens Rotterdam heeft voor een innovatieve ontwikkeling van het gebied. De gemeente Rotterdam nodigt partijen uit om met plannen te komen voor een ontwikkeling van het gebied in de komende 30 jaar.

Geen traditionele aanbesteding

De aanbesteding voor de Rijnhaven vindt op een nieuwe manier plaats. Voor de Rijnhaven is een nieuwe aanpak gekozen. De gemeente heeft in een bidbook aangegeven welke maatschappelijke baten zij gerealiseerd wil zien. Daarnaast is een kleine, maar duidelijke set van randvoorwaarden geformuleerd. Op basis van deze uitgangspunten kunnen bedrijven en instellingen een plan aanbieden waarin hun (commerciële) belang samen gaat met deze maatschappelijke baten. De gemeente geeft op deze manier maximale ruimte aan de markt.

Half oktober moeten de partijen die interesse hebben in het ontwikkelen van de Rijnhaven zich aanmelden met een eerste visie op het gebied. Daarna krijgen ze tot eind januari 2014 de tijd deze visie te completeren. Uit de ingediende visies zal de beoordelingscommissie drie visies en dus drie partijen selecteren die door gaan naar de tweede ronde. De geselecteerde partijen moeten hun visie vervolgens uitwerking tot een volledig plan, waarna de beoordelingscommissie er één als winnaar zal voordragen aan het bestuur van de stad.

Bron: Persbericht Stadshavens Rotterdam, 25 september 2013

Posted in: