Author Archives

 • Stichting ALiS demonstreert ALiS

  16 april presenteerde de Stichting ALiS de 1e versie van de ALiS standaard aan de markt tijdens een demonstratiemiddag. Deze standaard is het product van intensief overleg met leveranciers en marktpartijen. Met name de laatste maanden is er hard gewerkt aan de specificatie van de ASTRIN Lighting Interoperability Standard – AliS -. Een groot aantal leveranciers […]

 • Intertraffic 2014: geslaagd podium voor Nederlandse verkeersbranche

  Met bijna 26.000 bezoekers was de afgelopen editie van Intertraffic in Amsterdam een belangrijk podium voor de verkeersbranche. Ook voor Nederlandse partijen, blijkt uit een korte rondgang onder enkele ASTRIN-leden die als exposant deelnamen. Na een afwezigheid in 2012 was HIG Traffic Systems dit voorjaar weer op Intertraffic vertegenwoordigd. “We hebben gekozen om te focussen op één […]

 • Rijkswaterstaat maakt werk van innovatiegericht inkopen

  Rijkswaterstaat wil meer gebruik maken van de innovatiekracht van de markt en gaat daarom in contracten meer ruimte geven aan vernieuwende oplossingen. Daarom is het ‘Beleidskader innovatiegericht inkopen’ vastgesteld met instrumenten om gericht innovaties in te kopen. Het beleidskader gaat in op de financiering van innovaties, verdienmodellen voor innovaties, contractvormen en het opheffen van belemmeringen […]

 • Rijkswaterstaat start Solar Highways project

  Op 7 april 2014 heeft de Europese Commissie een subsidie van circa 1,3 miljoen euro toegekend aan het project Solar Highways van Rijkswaterstaat. Hiermee kan gestart worden met de ontwikkeling van een innovatief geluidsscherm om duurzame zonne-energie op te wekken. Het geluidscherm moet 275 MWh/jaar opleveren wat genoeg is om circa 80 huishoudens van stroom […]

 • Compass4D demonstreert slimme mobiliteitssystemen in Helmond

  Op 4 april 2014 heeft het Compass4D consortium haar meest recente innovaties en concrete resultaten op het gebied van slimme mobiliteit getoond op de Automotive Campus in Helmond. Het programma stond helemaal in het teken van C-ITS (Coöperatieve Intelligente Transport Systemen) in Europese steden. Zo’n 150 internationale vertegenwoordigers van steden, overheden, Europese Commissie, automotive industrie […]

 • https://astrin.nl/bossche-scholieren-winnen-astrin-award-2014/

  Bossche scholieren winnen ASTRIN Award 2014

  “Bedenk een oplossing waarmee het fileprobleem in 2020 is opgelost.” Drie scholieren van het St. Janslyceum in ‘s-Hertogenbosch kwamen met een slim carpoolconcept – en sleepten zo de ASTRIN Award 2014 in de wacht. Voor de vierde keer organiseerde branchevereniging ASTRIN een wedstrijd met als motto ‘Help Nederland op weg’. Scholieren werden uitgedaagd om met […]

 • Handelsmissie Urban Mobility & ITS – Rio de Janeiro en Sao Paulo

  Handelsmissie Urban Mobility & ITS – Rio de Janeiro en Sao Paulo – 31 maart tot 4 april In opdracht van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland organiseert het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering, NCH, met haar lokale partner Holland Brazil en in samenwerking met de Nederlandse consulaten-generaalin Rio de Janeiro en São Paulo , een uitgaande […]

 • Budgetteren

  • Budgetteren

   De overheidsfinanciën staan de komende jaren onder druk. Er wordt dus kritisch gekeken naar kosten. Dit kan betekenen dat onderhoud aan infrastructuur wordt uitgesteld. Plannen blijven op de plank liggen, in afwachting van betere tijden.

 • Samen

 • Samen

  Samenwerken aan Smart Infra

  We leven in een wereld die zich zeer snel ontwikkeld. Er is niet één partij die alles kan overzien en alles weet. Samenwerken is nodig om voortgang te boeken. De Nederlandse industrie heeft veel toe te voegen. Technologie wordt steeds meer een onderdeel van het dagelijkse leven. De industrie werkt dan ook nauw samen met overheden en consumentenorganisaties.