Author Archives

 • Start jij in september de opleiding tot VRI technicus?

  Slimme technici zijn de specialisten in smart cities. Zij maken onze toekomstige steden smart dankzij de handige inzet van techniek. Daarvoor is kennis nodig evenals flexibiliteit, creativiteit, ondernemerschap. Samen bieden KW1C in ’s-Hertogenbosch en DTV Consultants als sinds begin 2014 de deeltijd opleiding VRI-technicus aan. Deze volwaardige MBO4-opleiding duurt ongeveer 1,5 jaar. Formeel heet deze […]

 • Een Europese strategie voor coöperatieve intelligente vervoerssystemen

  Met zich snel ontwikkelende technologie en aanzienlijke investeringen van zowel de publieke en private sector in de ontwikkeling en het testen van C-ITS-technologieën, bestaat het risico dat zonder een kader op Europees niveau, EU-wijde interoperabiliteit niet op tijd zal worden bereikt. Dit zou nadelig zijn voor de Europese industrie in het algemeen en leiden tot […]

 • ASTRIN | Onderwijs- en arbeidsmarktmonitor

  Vorig jaar is ASTRIN begonnen met de ASTRIN Academy. Diverse leden werken in een werkgroep aan de invulling van de eerste opleidingen voor monteurs verkeersregelinstallaties en openbare verlichting. Maar dit is pas het begin. Graag nodigen wij u uit om deze Onderwijs- en arbeidsmarktmonitor in te vullen. De reden van het oprichten van de ASTRIN […]

 • Riooltechnische installatiebedrijven starten ASTRIN werkgroep

  Met zeven installatiebedrijven in de riooltechniek en waterbeheer, start ASTRIN een nieuwe werkgroep. In april 2016 kwamen een aantal bedrijven in de riooltechniek en waterbeheer voor het eerst samen om te verkennen of er behoefte bestaat aan een ‘brancheorganisatie’ voor hun branche. Al snel bleek dat deze behoefte bestaat. Daarnaast besloten de initiatiefnemers aansluiting te […]

 • Doorstroming

  Doorstroming van verkeer is zowel landelijk, provinciaal als op gemeentelijk niveau een belangrijke ambitie. De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in de aanleg van nieuwe infrastructuur. Programma’s als Beter Benutten  en Connecting Mobility zetten in op verbetering van de doorstroming en innovatie van het verkeer en smart mobility. De gehele verkeerssector werkt nauw samen om zich […]

 • Een nieuwe Marktvisie – een nieuwe start

  Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw en infra werken samen aan een vitale en duurzame sector. Met de Marktvisie nemen Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, Bouwend Nederland, NL Ingenieurs, de Vereniging van Waterbouwers, MKB Infra, UNETO VNI en ASTRIN het initiatief. Als “bouwers van Nederland” excelleren we door betrouwbaar, aanspreekbaar en inspirerend te zijn. We werken samen voor […]

 • Innoveren voor betere wegen

  Samen innoveren voor betere wegen De ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit gaan sneller dan ooit. De wegen in ons land worden steeds intensiever gebruikt. Vooral in de steeds drukker wordende stedelijke omgeving. Het is daarin essentieel om de wegcapaciteit in ons land optimaal te benutten en de leefbaarheid te waarborgen Zo begint de nieuwe […]

 • Infrabeheerders ontwerpen infrastructuur van de toekomst

  Infrabeheerders gaan samen op zoek naar innovatieve oplossingen voor infrastructurele vraagstukken. Dit maakten de beheerders bekend tijdens InfraTrends, het evenement van het tienjarig BSIK-onderzoeksprogramma Next Generation Infrastructures (NGInfra). In aanwezigheid van de minister tekenden de Rijkswaterstaat, netbeheerder Alliander, TU Delft, ProRail, Havenbedrijf Rotterdam en drinkwaterbedrijf Vitens het samenwerkingsverband NGInfra om samen tot een integrale visie […]

 • Connekt Affiliation 2014

  Op 26 en 27 juni organiseert Connekt in samenwerking met YNOT de “Connekt Affiliation 2014”. Zij nodigen entrepreneurs, start-ups en young professionals uit om hun idee/concept te laten zien aan het Connektnetwerk, het uit te werken met Connektleden en YNOT en vervolgens te pitchen aan een publiek-private jury. 24 uur lang kunnen ze kennismaken met […]

 • Schakelen en dimmen in Twentse fietstunnel

  Een nieuw geopende tunnel onder de N342 biedt wandelaars en fietsers een veilige en goed verlichte oversteekplaats. Dankzij slimme schakel- en dimtechniek bood Elspec de gemeente Losser bovendien een energiezuinige oplossing. De Sterrebostunnel, ter hoogte van het Overijsselse dorp Beuningen, is bedoeld om wandelaars en fietsers veilig de drukke provinciale weg tussen Oldenzaal en Denekamp […]