Cindy Smolders

Author Archives

 • Waarom cybersecurity meer aandacht verdient

  De Nederlandse infrastructuur moet beter beschermd worden tegen digitale aanvallen van buitenaf. Maar van het digitale gevaar zijn we ons nog lang niet altijd bewust. Het cybersecurity-event van ‘smart infra branchevereniging’ ASTRIN, op 4 april in Bussum, moest daar verandering in brengen. Want in onze infrawerken krijgt cybersecurity nog lang niet altijd voldoende aandacht. Dat […]

 • ParkeerVak – 17 & 18 april 2019 Brabanthallen ’s-Hertogenbosch

  Hét event over transitie in mobiliteit en parkeren. ParkeerVak is de beurs voor iedereen die met parkeren, een belangrijke schakel in de mobiliteitsketen van doen heeft. Het centrale thema is ‘Transitie in Mobiliteit & Parkeren’. ParkeerVak borduurt met dit thema voort op het succesvolle Parkeercongres dat in oktober gehouden werd in Eindhoven. Het evenement wordt […]

 • Opschaling NL Smartcities

  Maatschappelijke vraagstukken zijn gebaat bij opschalen van smart cities De digitale transformatie van de openbare ruimte is in volle gang. Vele pilots, Proof of Technology en Proof of Concept projecten zijn de afgelopen jaren uitgevoerd. Overheden en bedrijfsleven trokken hierin samen op en verdeelden de kosten voor de pilot. Kennisinstellingen zien in deze ontwikkeling nieuwe […]

 • ASTRIN event – Laat je inspireren en informeren door een keur aan topsprekers! – 4 april Spant! Bussum

      De digitale dreiging neemt toe, de verdediging blijft achter. Hoe gaan we dit veranderen? 100% digitale veiligheid bestaat niet, dus waar neem je als organisatie genoegen mee? Wat kun je zelf doen op het gebied van cybercrime en wat besteed je uit? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Tijdens dit event hoor je waar je […]

 • ASTRIN event: Cybersecurity (kritische) infrastructuur

    De digitale dreiging neemt toe, de verdediging blijft achter. Hoe gaan we dit veranderen? Kabinet Rutte III trekt 95 miljoen per jaar uit om de cyberveiligheid en de aanpak van cybercriminaliteit in Nederland te verbeteren. Maar 100% digitale veiligheid bestaat niet, dus waar neem je als organisatie genoegen mee? Wat kun je zelf doen […]

 • ASTRIN steunt samenwerking Rijkswaterstaat en Techniek Nederland aan slimme infrastructuur

  Rijkswaterstaat en Techniek Nederland, de ondernemersorganisatie van installateurs en technisch dienstverleners, hebben afspraken gemaakt om de grote maatschappelijke opgaven op het gebied van infratechniek samen aan te pakken. Ze doen dit samen met ASTRIN, Nederland ICT en FHI. De organisaties bundelen hun kennis en kracht om de infrastructuur van ons land te vernieuwen en te verduurzamen. Directeur-generaal […]

 • De ASTRIN Academy van start met de Smart Infra sector!

  November 2018 De Associatie van bedrijven in Slimme Technologie voor Infrastructuur in Nederland | ASTRIN, trapt af met een volgende stap om de kloof in kennis en vaardigheden op het gebied Smart Infra verder te dichten. Al vele jaren merkt het bedrijfsleven in de Smart Infra sector dat er in toenemende mate behoefte is aan nieuwe […]