ASTRIN Smart Infra Academy | Update oktober 2020

Sinds september 2018 werkt ASTRIN, samen met haar projectpartners, aan de ASTRIN Smart Infra Academy. Met dit project beogen we de Smart Infra sector een kwaliteitsimpuls te geven en te zorgen voor de erkenning van ons vakgebied. In deze nieuwsbrief nemen we u graag mee in de laatste ontwikkelingen.

Nog niet aangemeld voor de Smart Infra Academy update? Meld je dan aan:

Ontvang de nieuwsbrief
UITNODIGING VOOR WEGBEHEERDERS – Denk mee over de Smart City professionalisering
ASTRIN nodigt wegbeheerders uit om deel te nemen aan een online meeting over de professionalisering van Smart Infra professionals.

ASTRIN richt zich op de Smart Infra sector en daarmee ook op de beroepen in deze sector. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat het kennisniveau in deze sector vaak te kort schiet. De ontwikkelingen gaan snel en het ontbreekt aan geschikte opleidingen. Er is zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid behoefte aan goed geschoold personeel. We zien de urgentie om daarin verandering aan te brengen. In 2018 zijn we daarom gestart met de ASTRIN Smart Infra Academy.  De aanpak hebben we samengevat in de volgende animatie: SPEEL VIDEO.

Met de ASTRIN Academy zijn we bezig invulling te geven aan de beroepen van de toekomst in de Smart Infra sector. We richten ons daarbij op de gehele keten en op zowel MBO als HBO opleidingen. Nu zijn we in ons netwerk bij de opdrachtgevers verder aan het peilen hoe zij tegen deze ontwikkeling aankijken en of zij betrokken willen worden bij de verdere ontwikkeling. Op 26 oktober van 15:00 – 16:00 uur organiseren we een korte online bijeenkomst om je bij te praten en van gedachten te wisselen. Mocht je daarna betrokken willen worden bij het vervolg, dan is daar alle gelegenheid voor. Om deel te nemen kun meld je je aan via deze link.

Bel of mail ons via onderstaande contactgegevens voor meer informatie.  
DE STAD OUDEKERN WORDT SMART CITY
“Oudekern is een innovatieve stad en heeft onlangs besloten een rondweg aan te leggen aan de oostkant om de stadskern heen. Het gebied aan deze oostkant wordt op dit moment bouwrijp gemaakt om te ontwikkelen als industriegebied (noordzijde) en recreatiegebied (zuidzijde). Precies op het knooppunt van deze gebieden, de rondweg en de oude stadskern, wordt een kruispunt met een verkeersregelinstallatie neergezet. Oudekern vraagt om een slimme en toekomstbestendige oplossing voor de aanleg van deze VRI.”
 
Dit is het begin van één van de cases waar de deelnemers aan de nieuwe Post-HBO deeltijdopleiding mee aan de slag gaan. De vraag van deze fictieve gemeente kent uiteraard veel meer verdieping en innovatieve zaken, zoals slimme verkeersdoorstroming, verkeersveiligheid, cyber security en duurzaamheid. Het maakt in ieder geval duidelijk hoe praktisch deze Post-HBO opleiding moet gaan worden.
 
In dit voorbeeld betreft het Verkeer en Mobiliteit, maar ook de praktijk vanuit Openbare Verlichting en Stedelijk Watermanagement wordt op deze manier in de opleiding verwerkt. Momenteel wordt door Fontys ICT hard gewerkt aan de verschillende modules binnen deze opleiding. Vanuit onze dagelijkse praktijk wordt input geleverd, zodat de deelnemers straks ook écht gaan ervaren dat ze het geleerde in de praktijk kunnen gaan brengen. Een deel van de opleiding en/of examinering zal ook écht in de praktijk gaan plaatsvinden of in het Training & Innovatielab dat we momenteel aan het vormgeven zijn.
 
De deelnemers zijn bestaande medewerkers uit de sector, ambtenaren bij opdrachtgevers én studenten die net hun HBO-opleiding hebben afgerond. Binnenkort wordt het mogelijk om deelnemers in te schrijven voor de eerste modules. In september 2021 verwachten we te kunnen starten.
 
Mocht je mee willen denken, of alvast een plekje willen reserveren, meld je dan aan door een mail te sturen aan academy@astrin.nl. We nemen dan contact met je op!

Bel of mail ons via onderstaande contactgegevens voor meer informatie.
MBO KEUZEDEEL SMART INFRA

In de vorige nieuwsbrief schreven we al dat we de samenwerking met Koning Willem I College (KWIC) nieuw leven hebben ingeblazen. Inmiddels zijn we een aantal meetings en calls verder en is er een start gemaakt met de ontwikkeling van het beoogde nieuwe keuzedeel Smart Infra en is de aanvraag ingediend bij het SBB. 

 

Samen met de projectdeelnemers verzamelen we materiaal en informatie. Docenten van KWIC gebruiken dit voor het ontwikkelen van lesstof. Ook hiervoor geldt dat we de praktijk van Verkeer en Mobiliteit, Openbare Verlichting en Smart Cities en Stedelijk Watermanagement in de opleiding verwerken. Een deel van de opleiding en/of examinering zal ook écht in de praktijk gaan plaatsvinden of in het Training & Innovatielab dat we momenteel aan het vormgeven zijn.
 
De deelnemers zijn bestaande medewerkers uit de sector én studenten die voor dit keuzedeel kiezen. Binnenkort wordt het mogelijk om deelnemers in te schrijven voor de eerste modules. In september 2021 verwachten we te kunnen starten.
 
Mocht je mee willen denken of alvast een plekje willen reserveren, meld je dan aan door een mail te sturen aan academy@astrin.nl. We nemen dan contact met je op!

Bel of mail ons via onderstaande contactgegevens voor meer informatie.
WIE ZICH SNEL ERGERT, DRAAGT VAKER NIEUWE IDEEËN AAN

Blog van onze projectleider
Ben jij ook zo gefrustreerd als je computer niet meewerkt? Dan ben je waarschijnlijk proactief.

Wie kleine kinderen heeft, herkent het gedrag wellicht: de kleine probeert een puzzelstukje in de puzzel te passen, maar dit lukt niet snel genoeg. Binnen no time wordt het puzzelstukje woedend door de kamer geslingerd, evenals de rest van de puzzel. Het gaat niet zoals hij dat wil. Als je dit soort frustraties in je volwassen leven nog steeds hebt, bijvoorbeeld als je computer even niet meewerkt, dan ben je waarschijnlijk proactief. Althans zo blijkt uit het onderzoek van Inge Wolsink, promovendus arbeids- en organisatie psychologie aan de Universiteit van Amsterdam.
 
Belonen met targets of autonomie?

Maar dat is niet het enige dat ze ontdekte. Uit haar experimenten bleek namelijk dat het deels afhankelijk is van de organisatiestructuur óf die pro-activiteit ook tot uiting komt. ”Stel: je wordt met name beloond voor het halen van targets en het boeken van zoveel mogelijk direct resultaat. Wie gaat zich dan nog bekommeren om de toekomst van het bedrijf?” Een deel van de werknemers zal dat, puur voor de lol, toch doen. Maar een aanzienlijk deel laat zich liever motiveren door de directe, zichtbare beloning. Wolsink ontdekte vervolgens dat als het gewicht van de beloning die we voor ons werk krijgen ligt bij ‘basistaken’ (dat waar je voor aangenomen bent), stimuleert dat proactief gedrag bij de laatste groep niet.
Meer autonomie doet dat wel. “Je zou dus voorspellen dat in sectoren waarin de focus op basistaken groot is, relatief weinig innovatie plaatsvindt”, aldus Wolsink.

Professionaliseren en innoveren

Juist in de opleiding Smart Infra, is het belangrijk om aandacht te besteden aan de meer ‘zachte factoren’ van innovatie. De mate van autonomie, zoals hierboven wordt beargumenteerd, is slechts een voorbeeld. In het onderdeel ‘Professionalisering’ binnen de Post-HBO opleiding wordt ook aandacht besteed aan diverse andere onderdelen van professionalisering. Vooral samenwerking in de keten, en het doorvragen om te begrijpen wat de ‘vraag achter de vraag’ van de opdrachtgevers is, zijn aspecten die we nadrukkelijk behandelen.
Eén ding dat sowieso nodig is, om de ambities van de toekomst te realiseren, is meer pro-activiteit. Wees dus blij als je weer gefrustreerd achter je computer zit, dan ben jij degene die we nodig hebben 😉.
 

Neem voor meer informatie contact op met ASTRIN  

Gertjan Eg: 06 40 65 70 10 (Directeur ASTRIN)
Johan Treur: 06 55 75 89 73 (Projectleider ASTRIN Academy)

Algemeen:  085 0654 105 of kijk voor meer informatie op www.astrin.academy


Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: