ASTRIN Smart infra Academy | Update juli 2020

Ontvang de Smart Infra Academy updates per mail

De laatste nieuwsbrief over de ASTRIN Smart Infra Academy is verzonden. Daarin vertellen we o.a. over het Training & Innovation Lab en de MBO keuzemodule ‘Smart Infra’ die we met het Koning Willem I College ontwikkelen.

Nog niet aangemeld voor de Smart Infra Academy update? Meld je aan, of lees hem hier.


ASTRIN en corona

Door alle coronamaatregelen zijn inmiddels vertragingen ontstaan. Hoewel we zoveel mogelijk zaken online oppakken om de voortgang er in te houden, zijn sommige activiteiten momenteel zo goed als uitgesloten. Denk hierbij aan het bezoeken van grotere bijeenkomsten om een slim infraproject te bekijken.

Ook het vlot trekken van een samenwerking met het ROC wordt bemoeilijkt doordat de instelling gesloten is contact meestal online verloopt.

Training & Innovation Lab

Een van de onderdelen in dit project is het realiseren van een Training & Innovation Lab. Als unieke locatie in Nederland wordt het Smart Infra Lab dé plek waar marktpartijen state-of-the-art Smart Infra apparatuur aanbieden op het gebied van openbare verlichting, riolerings- en verkeerstechniek

Onder realistische omstandigheden gaan studenten & professionals in opleiding hier  experimenteren en opdrachten uitvoeren. In de dagelijkse praktijk is het vaak niet mogelijk om meer praktische kennis en vaardigheden op te doen. Een eventuele fout leidt al snel tot verstoringen en economische schade.

Bij de inrichting van de Smart Infra Lab betrekken we de ASTRIN leden. Hun medewerkers en toekomstige medewerkers zijn immers de belangrijkste doelgroep die gebruik gaan maken van deze praktijklocatie.

De praktijk als leidraad

Het uitgangspunt is dat er een praktijkruimte beschikbaar is op één centrale plek, die faciliteiten aanbiedt die aansluiten op verschillende opleidingen. Door de centrale ligging ontvangen we studenten uit het hele land.
Door zo veel mogelijk smart infra technieken te concentreren en steeds weer de nieuwste systemen in te kunnen zetten, ontstaat een unieke locatie.

Het idee is om tijdens het theoretische deel van de Smart Infra modules alleen uit te gaan van praktijkvoorbeelden en waar nuttig en mogelijk met simulaties te werken. 

Het Training & Innovation Lab wordt verder versterkt door content door die deelnemende bedrijven wordt aangeboden. Deze unieke content geeft inzicht in de problemen die in dagelijkse praktijk worden opgelost. Op die manier bereiden de Smart Infra modules studenten optimaal voor op hun toekomstige arbeidsomstandigheden.

Over de exacte invulling hebben we diverse ideeën. Er ligt al veel op de plank om op korte termijn een binnenlocatie in te richten. De inrichting van de buitenlocatie zal meer voorbereidingstijd in beslag nemen.

Bij innovatie loop je soms een doodlopende weg in…

Zo ook in het ASTRIN Academy project. Een ambitieus plan vraagt af en toe om het bewandelen van wegen die nog niet bestaan. Helaas sla je dan soms ook een doodlopende weg in.  Dit hebben we inmiddels ervaren. Recentelijk hebben we namelijk de samenwerking met het ROC in Tilburg moeten beëindigen.

Onze gezamenlijke ambities bleken in praktische zin niet te verenigen. Daarom is onlangs besloten om deze weg af te sluiten en een nieuw pad te kiezen.

Op basis van eerdere positieve ervaringen gaan we nu aan de slag met het Koning Willem 1 College in ’s-Hertogenbosch.

Naast vakbekwaam ook smartbekwaam

In werkpakket 5 van de Smart Infra Academy ontwikkelen we zogenaamde ‘smart componenten’ bovenop het bestaande MBO onderwijs.

Dit doen we om de aansluiting met het HBO in één doorlopende leerlijn te realiseren. Bovendien zorgen we er zo voor dat onze medewerkers, naast de meer ‘hard core infra’ zoals een verkeerregelinstallatie of een riolering, ook de data- en communicatienetwerken kunnen aanleggen én onderhouden.  Dit vraagt naast vakbekwaamheid ook om ‘smartbekwaamheid’

Een keuzemodule smart infra

Samen met KW1C werken we daarom aan de ontwikkeling van een keuzemodule Smart Infra, net zoals we dat ontwikkelen op het HBO.

De rode draad in een dergelijke keuzemodule zijn de use-cases Openbare Verlichting, Stedelijk Watermanagement en Verkeersmanagement.  Daardoor gaat de module voor de mensen die in deze domeinen actief zijn ook écht leven.

Voor de zomerperiode staat de eerste meeting met deze werkgroep gepland, zodat we een inhaalslag maken. Op basis van de voorbereidende gesprekken hebben we het volste vertrouwen dat we nu wel het juiste pad zijn ingeslagen!

Meedenken?

Mocht je mee willen denken, meld je dan aan door een mail te sturen aan academy@astrin.nl. We nemen dan contact met je op! Uiteraard mag je ons ook gewoon bellen:

Gertjan Eg: 06 – 40 65 70 10  (directeur ASTRIN)
Johan Treur: 06 – 55 75 89 73  (projectleider ASTRIN Academy)

Nieuwe projectpartner

REMONDIS is een moderne dienstverlener op het gebied van afvalinzameling, recycling en waterbeheer. Met hun diensten en innovatieve kennis beschermen en verbetert REMONDIS onze leefomgeving. 

De sectoren van infratechniek en waterbeheer zijn voortdurend in beweging en REMONDIS wil hun monteurs hiervoor zo goed mogelijk voor opleiden. Daarnaast willen ze hun kennis en ervaring graag inbrengen in de Astrin Academy.

REMONDIS Dusseldorp Rioolservice B.V. verzorgt maatwerkoplossingen voor het duurzaam en innovatief beheren van de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties ten behoeve van de infrastructuur. Van engineering, advies en realisatie tot aan service, onderhoud en beheer. Door de integratie van pomptechniek met elektrotechniek, werktuigbouw en automatisering in eigen huis bieden ze een totaaloplossing op het gebied van infratechniek en waterbeheer.