ASTRIN Smart Infra Academy | project update december 2019


Sinds september 2018 werkt ASTRIN, samen met haar projectpartners, aan de ASTRIN Smart Infra Academy. Met dit project beogen we de Smart Infra sector een kwaliteitsimpuls te geven en te zorgen voor de erkenning van ons vakgebied. In deze nieuwsbrief nemen we u graag mee in de laatste ontwikkelingen.

Terugblik

Het project is nu ruim een ​​jaar onderweg. In 2019 zijn we vooral bezig geweest met het fundament van de ASTRIN Academy. Een korte samenvatting:

Een van de doelstellingen van het project betreft het creëren van een Leer- en Ontwikkelorganisatie. Deze organisatie moet in de toekomst zorgen voor continuïteit en organisatie. Inmiddels is er gekozen de organisatie in een stichting onder te brengen. We hebben daarbij de governance en organisatie-inrichting van deze stichting in de steigers staan.

Een van de belangrijkste vraagstukken in het project moest antwoord geven op wat nu eigenlijk de beroepen in de Smart Infrasector zijn en waar de opleidingsbehoefte ligt. Om dit goed in kaart te brengen is er veel werk verricht. We zijn tot drie beroepsprofielen gekomen: Smart Infra Monteur, Smart Infra Technicus en Smart Infra Engineer.

De logische vervolgvraag was: wat ontbreekt er aan de huidige opleidingen? Aan de details van het antwoord op deze vraag wordt nog gewerkt. Op hoofdlijnen hebben we inmiddels een goed beeld. Voor het MBO onderwijs gaan we werken aan de ontwikkeling van een keuzedeel ‘Stedelijk Waterbeheer’ en een opleiding voor ‘Slimme Infratechniek’. Voor het HBO onderwijs werken we aan de inhoud van een post HBO Opleiding ‘Smart Infra Engineer’.

Heeft u interesse om samen met ons te werken aan de inhoud van deze opleidingen? Neem dan eens contact met ons op. We bekijken graag samen met u de mogelijkheden voor uw bedrijf. 

In 2019 zijn we ook begonnen met communicatie over het project. Deze nieuwsbrief en bovenstaande animatie zijn daar goede voorbeelden van.

Uitbreiding aantal projectpartners

Het consortium van ASTRIN leden dat afgelopen jaar met behulp van de OPZuid subsidieregeling het initiatief voor het opzetten van de ASTRIN Academy, breidt verder uit met Remoticom en i-Sago.

Beide partijen zijn actief in de Smart Infra en bieden slimme oplossingen om bijvoorbeeld rioolgemalen van verkeersregelinstallaties op afstand te kunnen monitoren en / of te besturen. Denk hierbij aan sensoren en communicatietechnologie.

Het aantal partners voor de ASTRIN Academy komt hiermee uit op twaalf en is nog steeds groeiende. Er hebben zich weer nieuwe partijen gemeld. Niet zo gek, want iedereen loopt tegen dezelfde uitdagingen aan. De techniek ontwikkelt zich feitelijk erg snel, maar de opleidingen voor (slimme) infra monteurs, ingenieurs en technici ontwikkelen niet hard genoeg mee. Dit zorgt voor een hiaat in het opleidingsaanbod voor medewerkers die werken aan slimme infra, zoals slimme verkeerspleinen van autonoom bestuurbare rioolgemalen en waterbeheersystemen. En dát is precies waar de ASTRIN Academy voor is bedoeld! In samenwerking met Fontys en ROC wordt hard gewerkt aan structurele uitwisseling van domeinkennis, het actueel maken van het opleidingsaanbod, het opzetten van een praktijkerkenning én het realiseren van een fysiek Training & Innovatielab.

Een mooi voorbeeld van hoe we samen de handen ineen slaan om gezamenlijk een sectorbreed probleem aan te pakken. Binnenkort verwachten we verdere uitbreiding aan te kunnen kondigen.

Neem voor meer informatie contact op met ASTRIN, tel. 085 0654 105  of kijk voor meer informatie op

www.astrin.academy