ASTRIN Smart Infra Academy – project update september 2019

Sinds september 2018 werkt ASTRIN samen met haar projectpartners aan de ASTRIN Smart Infra Academy. Met dit project beogen we de Smart Infra sector een kwaliteitsimpuls te geven en te zorgen voor de erkenning van ons vakgebied. In deze nieuwsbrief nemen we u mee in de ontwikkelingen.

Beroepscompetentieprofielen
Monteur, technicus en engineer Smart Infra zijn dé beroepen van de toekomst. Nieuwe technieken vragen om nieuwe kennis en vaardigheden van de medewerkers die deze systemen ontwikkelen, aankopen, beheren, installeren en onderhouden. Dat is geen kwestie van een beetje bijscholen, maar het ontwikkelen van multi-disciplinair denken en het combineren van verschillende kennisgebieden en vaardigheden. Onderwijs en bedrijfsleven gaan hiermee samen aan de slag. Met experts en beroepsbeoefenaren uit de sector werken we momenteel aan beroeps-competentieprofielen voor de Smart Infra monteur, Technicus en Engineer. Hiervoor hebben we op 19 augustus een brainstorm georganiseerd. Op basis van deze beroepscompetentieprofielen brengen we in beeld welk opleidingsaanbod hiervoor beschikbaar en nodig is.

Nooit uitgeleerd
De beroepsprofielen op mbo- en hbo-niveau vormen de basis voor de erkenning van medewerkers in onze sector. We brengen daarbij in beeld wat mensen al beheersen en welke competenties nodig zijn om een volwaardig beroepsbeoefenaar te worden. Eenmaal erkend, volgen we de medewerkers via een systeem van permanente educatie. Met slimme combinaties tussen bestaande en nieuwe opleidingen zorgen we voor doorlopende leerlijnen en een modulair aanbod. Deze onderwijsmodules worden ontwikkeld door onze project-partners ROC Tilburg en Hogeschool Fontys. We richten ons daarbij op nieuwe medewerkers en huidige werknemers, die vervolgstappen in hun loopbaan willen maken.

Nieuwe deelnemer
I-Sago gaat actief deelnemen in het Smart Infra project. Als adviesbureau is I-Sago betrokken bij smart city projecten. Zij zien direct welke uitdagingen in de branche actueel zijn en brengen deze inzichten in bij de ontwikkeling van de Smart Infra Academy. Wij kijken uit naar onze samenwerking.

Samenwerken en meedoen
Smart Infra maakt smart cities mogelijk. Dit kan alleen als we in de sector goed samenwerken en als mensen zich blijven ontwikkelen om alle nieuwe technieken en mogelijkheden op de juiste wijze toe te passen. Daarmee reiken we opdrachtgevers nieuwe oplossingen aan om de grote maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden. Data maken het mogelijk systemen te combineren en meer inzicht te verkrijgen, slimmer onderhoud te plegen en sneller in te spelen op veranderingen. Leveranciers spelen graag in op deze ontwikkelingen, maar komen vaak de vakmensen te kort. Meedoen is daarom belangrijk. En daartoe nodigen wij u graag uit.

Ook deelnemen?
Onder bepaalde condities kunt u nog instappen in ons project. Voor het Training en innovatielab zijn we altijd op zoek naar nieuwe technieken en materialen. Uiteraard met de daarbij behorende kennis en support. Daarnaast zijn andere ideeën welkom, want samen maken we de Smart Infra sector. Neem voor meer informatie contact op met Astrin, tel. 085 0654 105  of kijk op onze website.

Meer nieuws
We proberen onze partners en andere stakeholders periodiek op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen. Houd dus je mailbox in de gaten voor onze maandelijkse ASTRIN Smart Infra Academy update!