ASTRIN Smart Infra Academy – project update juli 2019

Onze sector weer sexy maken!

Dat is slechts één van de ambities van de ASTRIN Smart Infra Academy. Veel technisch georiënteerde studenten kiezen nu voor de meer in het oog springende opleidingen als Robotisering, 3D printing technieken of andere hippe vakken. Riooltechniek of elektrotechniek stralen veel minder innovatie uit, terwijl in de smart infra ook hele nieuwe technologieën hun intrede doen. Dit zorgt voor een tekort aan goede infra professionals. Daarom willen we het imago van smart infra verbeteren, zodat meer scholieren kiezen voor ons vak.

Naast het verbeteren van het imago, willen we ook het opleidingsaanbod veel beter laten aansluiten op onze dagelijkse praktijk. We krijgen van onze opdrachtgevers namelijk steeds meer vragen als: “Hebben jullie een oplossing die bijdraagt aan:

  • De leefbaarheid van onze stad;
  • De doorstroming op dit traject én die duurzaamheid bevordert; of
  • De veiligheid én waarmee we droge voeten houden”

Kortom, steeds minder vragen naar een gemaal, een verkeersplein of een armatuur, maar steeds vaker vragen opdrachtgevers om een oplossing voor een grotere uitdaging, waar zo’n gemaal, een verkeersplein of armatuur een rol in kan spelen. Dit vraagt om slimmere oplossingen die vaak datagedreven zijn en waar veel techniek in combinatie met communicatietechnologie de oplossing vormt. Het bedenken van die oplossingen is vaak al een uitdaging, laat staan het concreet bouwen en onderhouden daarvan. Onze huidige mensen en ook de nieuwe instroom moet hiervoor opgeleid worden.

Meerdere opleidingsniveaus met praktijk erkenning
Daarom werken we in dit project samen met Fontys en ROC Tilburg aan enerzijds HBO onderwijsmodules waar mensen leren om dergelijke slimme oplossingen te ontwikkelen, en anderzijds aan MBO onderwijs waar mensen leren dergelijke oplossingen te bouwen en te onderhouden. Naast de nieuwe inhoudelijke technologische oplossing, zoals een iVRI, gaat het ook over bijbehorende nieuwe thema’s als cybersecurity, connectivity, IoT, etc. Dit is een wereld die continu in beweging en in ontwikkeling is. In dit project brengen daarom de wereld van onderwijs en bedrijfsleven dichter bij elkaar en smeden we een structurele samenwerking, zodat we continu (ook na dit project) de opleidingen kunnen blijven verbeteren. De opleidingen krijgen een praktijkerkenning die we ook in dit project ontwikkelen.

Praktisch aan de slag in een training & innovatielab
Het mooiste is als de praktijk en het onderwijs zo in elkaar zijn verweven dat studenten de nieuwe innovatieve oplossingen ook daadwerkelijk een keer hebben gebouwd en aangetoond dat ze werken. Dat is 1 van de redenen dat we ook een training & innovatielab in het project ontwikkelen waar proefopstellingen worden gebouwd en waar studenten kunnen oefenen met praktijksituaties. De beoogde locatie hiervoor is het ROC in Tilburg, omdat hun huidige praktijklokalen zich hier bijzonder goed voor lenen.

Waar staan we inmiddels?
Na een intensief subsidietraject waarin we onze plannen concreet hebben gemaakt én waarin we een forse subsidie toegekend hebben gekregen, zijn we afgelopen najaar van start gegaan met het inrichten van het project. Gezien de hoeveelheid partijen die betrokken is en de eisen die zijn gesteld door de subsidieverstrekker, zijn we begonnen met een heldere projectgovernance, waarin met name de projectadministratie en controle op ingezonden facturen en uren met behulp van een financiële commissie en het subsidie-adviesbureau straks is geregeld.

Parallel daaraan zijn we met de 6 werkpakketten gestart. Inmiddels zijn de meeste teams al 2 of 3 keer bijeen geweest en is er tussentijds al veel werk verricht. Het leuke is dat we steeds meer concrete beelden krijgen bij hoe we zaken willen gaan inregelen.

Ook hebben we inmiddels de eerste halfjaarrapportage opgeleverd en deze is door de subsidieverstrekker goedgekeurd.

Aangezien we jullie ook willen laten ervaren hoe het straks gaat zijn, is het leuk om te melden dat we komend jaar al de eerste module beschikbaar willen stellen en dat we ook komend voorjaar de eerste Voice of Techniek plannen. Zo kunnen we in de praktijk alvast ‘oefenen’ en kijken of we op de goede weg zijn.

Meer nieuws
We proberen onze partners en andere stakeholders periodiek op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen. Houd dus je mailbox in de gaten voor de volgende ASTRIN Smart Infra Academy update!