ASTRIN en Koning Willem I College tekenen samenwerkingsovereenkomst voor Smart City opleidingen

Op 7 december 2015, op haar 20e verjaardag zet ASTRIN een grote stap op het pad van opleidingen. De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het realiseren van de samenwerking met Koning Willem I College. Nu deze samenwerking met ondertekening van de overeenkomst bekrachtigd is, gaan beide partners verder met de invulling van het onderwijsaanbod voor de branche.

Tijdens de feestelijke bijeenkomst presenteerde ASTRIN directeur Gertjan Eg de ontwikkeling die de branche doormaakt. ASTRIN heeft de afgelopen jaren een verbreding meegemaakt, van sec de verkeerstechnologie, naar b.v. openbare verlichting. Maar met de komst van meer en meer sensoren in de buitenruimte, ontstaan nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden. Mobiliteit verandert, het verkeer en de infrastructuur worden smart. Een ontwikkeling waar we middenin zitten en die niet te stoppen valt. Als we naar de toekomst kijken, gaat het om Smart City technieken. Dat spreekt de jeugd ook aan. We beginnen met de uitwerking van verkeerstechniek en openbare verlichting, maar de komende jaren is er ruimte voor meer.

Met al deze ontwikkelingen komen nieuwe technieken en moeten verschillende competentievelden meer gaan samenwerken. Willen we als branche kwaliteit op een hoger plan brengen en houden, dan zal iedereen in deze branche ‘een leven lang leren’ moeten zien als een gegeven.

“Van een onderwijsinstelling kan je niet verwachten dat ze de snelle ontwikkelingen in de branche kunnen volgen. Van bedrijven kan je niet verwachten dat ze zich als individuele bedrijven kunnen inzetten om hun mensen steeds bij te scholen. Om de toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden, hebben bedrijven, de brancheorganisaties en onderwijsinstellingen elkaar nodig. Daarom is ASTRIN blij met de samenwerking met het Koning Willem I College” motiveert ASTRIN voorzitter Willem Hartman (recht op de foto).

Ook Cor van Gerven (links op de foto), lid van de College van Bestuur van het college beaamt dit. “We zijn erg blij met ASTRIN als partner om invulling te geven aan een sector waar toekomst in zit.”

Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst bekrachtigen beide partners nogmaals de gemaakte afspraken en starten formeel de werkzaamheden die er toe kunnen leiden dat er over een jaar de eerste opleidingsactiviteiten vanuit de ASTRIN Academy gestart kunnen worden.