Lidmaatschap

Lid worden van ASTRIN

ASTRIN, voor en door leden

ASTRIN is de Smart Infra brancheorganisatie. Onze leden leveren oplossingen voor mobiliteit, openbare verlichting, riooltechnologie, tunnels- en sluizen en andere infrastructuur. Dit omvat adviesbureaus, system integrators, dienstverleners, IT-bedrijven, handelsondernemingen, fabrikanten en installateurs. ASTRIN is een vereniging waarin we met, voor en door leden opkomen voor de belangen van de Smart Infra industrie.

ASTRIN promoot innovatieve Smart Infra oplossingen en voert overleg met overheden en politiek over de professionalisering van het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

IMAG0194ASTRIN organiseert netwerkbijeenkomsten en kennisworkshops voor haar leden. Tijdens die netwerkbijeenkomsten worden de voor onze branche relevante thema’s besproken en gezaghebbende gastsprekers uitgenodigd.

Als u actief bent in de Smart Infra industrie nodigen wij u uit lid te worden. U kunt zich aanmelden via deze link.

Contributie

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 3 november 2012 is onderstaande contributiegrondslag vastgesteld. De hoogte van de contributie is afhankelijk van de grootte van het bedrijf, gebaseerd op het aantal medewerkers (FTE) en eventuele relaties tussen de bedrijven.

Basistarief

Aantal FTE Basistarief
0, < 50 € 3.950
50, < 150 € 4.450
>150 € 5.350

Korting voor gerelateerde bedrijven

Organisatorische (aandeelhouders)relatie Korting
Eerste / grootste lid per groep 0 %
Tweede lid per groep 25 %
Derde en volgende lid per groep 50 %

Statuten en Gedragscode

Naast de Statuten kent ASTRIN een Gedragscode ASTRIN die is vastgesteld als reglement. Alle leden van ASTRIN worden geacht zicht te houden aan deze Gedragscode. Wanneer de Gedragscode niet wordt nageleefd volgt er per direct royement van het lid.

Aanmelden

Aanmelden voor een kennismakingsgesprek of aanmelden als lid kan via ons lidmaatschapformulier.

Opzeggen van het lidmaatschap

Volgens artikel 6 van de Statuten eindigt het lidmaatschap na schriftelijke opzegging aan het secretariaat. Indien de opzegging plaatsvindt vóór 1 juli van het lopende jaar eindigt het lidmaatschap per 31 december van dat jaar. Bij opzegging ná 1 juli eindigt het lidmaatschap op 31 december van het volgende jaar.

Voor de overige bepalingen kunt u de Statuten raadplegen.