Lidmaatschap

Lid worden van ASTRIN

ASTRIN, voor en door leden

ASTRIN is de Smart Infra brancheorganisatie. Onze leden leveren oplossingen voor: mobiliteit, openbare verlichting, riooltechnologie, tunnels- en sluizen en andere infrastructuur. Dit omvat adviesbureaus, system integrators, dienstverleners, IT-bedrijven, handelsondernemingen, fabrikanten en installateurs. ASTRIN is een vereniging waarin we met, voor en door leden op komen voor de belangen van de Smart Infra industrie.

ASTRIN promoot innovatieve Smart Infra oplossingen en voert overleg met overheden en politiek over de professionalisering van het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

ASTRIN is de uitgever van de digitale nieuwsbrief Doorstroom, die tenminste vier keer per jaar verschijnt. Hierin kunnen ASTRIN leden hun producten en/of diensten promoten. Voorts is ASTRIN ambassadeur voor de Intertraffic. Leden van ASTRIN genieten 10% korting op de m2 prijs. Ook zijn de nauw betrokken bij de beurzen Dag van de Openbare Ruimte, Dag van Verkeer en Mobiliteit en Ruimte en Licht.

IMAG0194Last but not least organiseert ASTRIN netwerkbijeenkomsten en kennis-workshops voor haar leden. Tijdens die netwerkbijeenkomsten worden voor onze branche relevante thema’s besproken en gezaghebbende gastsprekers uitgenodigd.

Als u actief bent in de Smart Infra industrie nodigen wij u uit lid te worden. U kunt zich aanmelden via deze link.

Contributie

Tijdens de ALV van 3 november 2012 is onderstaande contributiegrondslag vastgesteld. De hoogte van de contributie is afhankelijk van de grootte van het bedrijf, gebaseerd op het aantal medewerkers (FTE) en eventuele relaties tussen de bedrijven.

Basistarief

Aantal FTE Basistarief
0, < 50 € 3.950
50, < 150 € 4.450
>150 € 5.350

Korting voor gerelateerde bedrijven

Organisatorische (aandeelhouders)relatie Korting
Eerste / grootste lid per groep 0 %
Tweede lid per groep 25 %
Derde en volgende lid per groep 50 %

Gedragscode

Naast de Statuten kent ASTRIN een Gedragscode ASTRIN die is vastgesteld als reglement. Alle leden van ASTRIN houden zich aan deze gedragscode. Wanneer de gedragscode niet wordt nageleefd volgt per direct royement.

Aanmelden

Aanmelden voor een kennismakingsgesprek of aanmelden als lid kan via ons lidmaatschapformulier.

Opzeggen

Volgens artikel 6 van de statuten eindigt het lidmaatschap na schriftelijke opzegging aan het secretariaat. Indien de opzegging plaatsvindt vóór 1 juli van het lopende jaar eindigt het lidmaatschap per 31 december van dat jaar. Bij opzegging ná 1 juli eindigt het lidmaatschap op 31 december van het volgende jaar. Voor overige bepalingen kunt u de Statuten raadplegen.