Congres Innovatiegericht inkopen voor de openbare ruimte – met aandacht voor duurzame wegen

Datum: donderdag 12 november

Tijdstip: van 9.30 tot 17 uur

Locatie: Hotel ’t Speulderbos in Garderen

Deze dag is erop gericht om overheden en marktpartijen kennis te laten maken met en best practices uit te wisselen over innovatiegericht inkopen bij het ontwikkelen, instandhouden en het gebruik van wegen. In het bijzonder zal er aandacht zijn voor het onderwerp duurzaamheid. We bieden gelegenheid om in een vroeg stadium in dialoog te gaan. Deze dag is speciaal georganiseerd voor projectmanagers, assetmanagers, inkopers en inhoudelijke experts.

Op deze dag passeren de volgende onderwerpen de revue:

  • Innovatieve en duurzame wegconcepten
  • Nieuwe duurzame materialen
  • Instrumentarium om zelf tot actie over te gaan

In de ochtend bieden we u, buiten het plenaire programma, inspirerende workshops aan over best practices van een aantal projecten. In de middag gaan we in zogenaamde leersessies uiteen waarbij we onderwerpen als risicodeling, het betrekken van kennis van de markt en intellectueel eigendom bespreken.

Er is volop gelegenheid om kennis op te doen, te reflecteren op de eigen praktijk en te netwerken.  De bijeenkomst begint om 9.30 uur en wordt afgesloten met een netwerkborrel. Verwacht einde 17.00 uur.

Mocht u collega’s zoals managers of inkopers kennen binnen uw eigen organisatie of daarbuiten die mogelijk geïnteresseerd zijn in dit congres, dan verzoeken wij u deze ‘save the date’ door te sturen. In dat geval is het ook verstandig om een mailadres aan ons door te geven zodat het programma ook aan hen wordt gemaild. U kunt dit doorgeven aan:  carolyne@uitstekendgeregeld.nl.

Venues
Event Categories