Alle ballen op techniek?

Alle ballen op techniek?

Een zelfrijdende auto, die zuiniger en slimmer rijdt dan een menselijke bestuurder en zo de doorstroming verbetert. Als verkeersindustrie wísten we dat het technisch kon, maar toch was het een bijzonder moment toen minister Schultz onlangs in een dergelijke testauto over de A10 reed.

De doorbraak van coöperatieve technologie? Die staat inderdaad vlak voor de deur, en niet alleen op de A10. De samenwerkende wegbeheerders in de Provincie Noord-Brabant publiceerden onlangs een tender voor het aanpakken van spookfiles via (onder meer) communicatie tussen voertuig en wegkant. En ook bij Rijkswaterstaat neemt de belangstelling voor coöperatieve systemen steeds concreter vormen aan.

Vanuit het perspectief van de overheid is dat ook logisch. Wie elk dubbeltje twee keer om moet draaien, is extra kritisch op het rendement ervan. En de minister ziet dat investeringen in slimme technologie méér opleveren dan het aanleggen van meer asfalt. Dat beperkt zich overigens niet tot coöperatieve systemen. Zo krijgt Beter Benutten wegens gebleken succes een vervolg.

Vanuit ASTRIN zullen we die ontwikkelingen natuurlijk van harte ondersteunen. Het afgelopen jaar heeft het bestuur alle leden gevraagd waar de meerwaarde van onze branchevereniging in schuilt. Dat leverde drie duidelijke aandachtsgebieden op. Zo hebben we volgens leden een duidelijke netwerkfunctie én wil men dat we effectief namens de branche blijven optreden als lobby en overlegplatform met de overheid.

De derde pijler is standaardisatie. Misschien wel onze grootste kernkwaliteit. We hebben via ASTRIN al veel bereikt en worden steeds vaker door opdrachtgevers benaderd voor nieuwe standaardisatietrajecten. Het meest recente voorbeeld is de Provincie Utrecht, die DOV-systemen wil koppelen aan dimbare VRI’s (zodat bij gedimde straatverlichting automobilisten niet verblind worden door onnodig felle verkeerslichten).

Kortom: ook al is het de afgelopen tijd in onze branche niet altijd even gemakkelijk geweest, als voorzitter van ASTRIN ben ik positief gestemd. Het potentieel van onze techniek staat steeds sterker in de schijnwerpers en wordt steeds beter benut. En daar heeft niet alleen de branche, maar onze hele maatschappij uiteindelijk baat bij!

Posted in: