Project Smart Infra Keuzedelen OVL&VRI

Op 7 december 2015, op haar 20e verjaardag zet ASTRIN een grote stap op het pad van opleidingen. De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het realiseren van de samenwerking met Koning Willem I College. Nu deze samenwerking met ondertekening van de overeenkomst bekrachtigd is, gaan beide partners verder met de invulling van het onderwijsaanbod voor de branche. – lees meer

Commitment

De ASTRIN heeft de ambitie alle bedrijven in de achterban te betrekken. Bedrijven die nu een eigen bedrijfsschool hebben zouden door bundeling van krachten en aangevuld met kleinere bedrijven tegen lagere kosten een beter en vollediger cursusaanbod voor hun medewerkers kunnen aanbieden. Commitment vanuit de achterban is nodig om de ASTRIN Academy tot een succes te maken.

Door diverse partijen als b.v. de directie van Rijkwaterstaat en wegbeheerders georganiseerd binnen de IVER en IGOV, is duidelijk aangegeven dat er bij opdrachtgevers behoefte bestaat aan gekwalificeerd personeel. De bereidheid om deze gecertificeerde en gekwalificeerde medewerkers in aanbestedingen voor te schrijven, zou de kwaliteit van de werken aanzienlijk verbeteren. ASTRIN zal deze marktvertegenwoordigers nauw betrekken bij de ontwikkeling van de ASTRIN Academy en de opleidingen.

Hoe krijgen we smart in de infraopleidingen?

Op woensdag 18 mei ontvingen het Koning Willem I College in ’s-Hertogenbosch en drie partnerpartijen, waaronder ASTRIN, een cheque van € 149.760,-. Het bedrag is bestemd voor drie onderwijsinnovatietrajecten rondom smart technologie, onder meer één op het gebied van Smart Infra.

18-05-2016 Den Bosch
Wethouder Logister reikt een cheque uit tbv onderwijsinnovatie.
foto: Sandra Peerenboom

Jeanette Noordijk, voorzitter CvB van het Koning Willem I College, opende de bijeenkomst. “We staan als opleider vaak met de rug naar de toekomst. We leiden op voor beroepen die binnen afzienbare tijd misschien helemaal niet meer bestaan. Het is dus zaak dat we onze 13.000 mbo-studenten nú al voorbereiden op beroepen van de toekomst. Vooral op het gebied van technologie, traffic, netwerken en op ‘automotive’ gebied. De samenwerking met deze drie partijen is daarin een belangrijke stap.” Naast ASTRIN werkt het Willem I College in twee andere projecten samen met Enexis en VOC (Vakopleiding Carrosserie).

Gertjan Eg gaf aan wat voor ASTRIN de aanleiding is geweest om de eerste aanvraag voor de subsidie op te stellen.

Wij zijn al een aantal jaren bezig met duurzame kwaliteitsverbetering in verkeerstechnieken, openbare verlichting en ontwikkeling van smart infra. Want onze wereld verandert snel. Onze branche ook. De belangrijkste ontwikkeling is de digitalisering. Waar niet eens zo lang geleden de verkeerstechniek nog veelal geregeld werd met een letterlijke druk op de knop, hebben we nu te maken met complexe ict-vraagstukken zoals smart mobility, sensortechniek, datacommunicatiestromen, smart cities enzovoort.

De bijeenkomst werd afgesloten met de feitelijke chequeoverhandiging, door wethouder Eric Logister van de gemeente ‘s-Hertogenbosch:

Om de banen van de toekomst te vinden en met goed onderwijs te kunnen ondersteunen, moet je niet alleen praten met innoverende instanties en partijen maar vooral ook doen!

Dit project heeft inmiddels tot mooi resultaat geleid: een keuzedeel voor monteurs Openbare Verlichting en een keuzedeel voor monteurs Verkeersregelinstallaties. Lees meer.