Smart Infra opleidingen aanbod

Hoogwaardige installateurs voor kwaliteit in installatiewerk

 

ASTRIN en opleidingen

ASTRIN zet zich in voor beter personeel in de Infra-installatietechniek. Te vaak komt het voor dat de kwaliteit van uitgevoerde werkzaamheden ondermaats en onveilig is. Door intensieve samenwerking met het Koning Willem I College zijn inmiddels verschillende vakopleidingen tot stand gekomen zowel voor voltijd- (BBL) als deeltijd (BOL) opleidingen.

Meer inspriratie voor het werken in de verkeersindustrie vindt u op ons videokanaal

De opleidingen

Het opleidingsprogramma is volop in ontwikkeling. De werkgroep opleidingen heeft inmiddels twee keuzedelen gereed. De keuzedelen Verkeersregelinstallaties (K0704) en Openbare verlichtingsinstallaties (OVL) (K0693). Zie site SBB voor meer informatie over keuzedelen.

MBO 2

MBO2 Monteur laagspanningsdistributie

De monteur legt laagspanningsnetten aan, monteert netgebonden laagspanningscomponenten, gemonteerde verbruikersaansluitingen bij klanten en voert onderhoud uit aan laagspanningsnetten en netgebonden componenten. De werkzaamheden hebben betrekking op laagspanningsdistributienetten.– lees meer.

Aan deze opleiding zijn de twee keuzedelen gekoppeld.

MBO 3

MBO3 Eerste monteur laagspanningsdistributie

Resultaten van zijn beroep zijn: aangelegde laagspanningsnetten, gemonteerde netgebonden laagspanningscomponenten, gemonteerde verbruikersaansluitingen bij klanten, uitgevoerd onderhoud aan laagspanningsnetten en netgebonden componenten en georganiseerde dagelijkse werkzaamheden voor/ondersteuning van de collega’s. De werkzaamheden hebben betrekking op laagspanningsdistributienetten. – lees meer.

Aan deze opleiding zijn de twee keuzedelen gekoppeld.

Verkeersregelinstallaties

Volgens het keuzedeel bezit de beginnend beroepsbeoefenaar de volgende vakkennis en vaardigheden:

 1. Bezit basiskennis van verkeerskunde, verkeerstechniek en verkeerstechnische oplossingen
 2. Bezit basiskennis van de functie en belang van verkeersregelinstallaties
 3. Bezit kennis van de werking verkeersregelinstallaties en de onderdelen ervan
 4. Bezit basiskennis van de relevante elektrotechniek
 5. Bezit basiskennis van nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot verkeersregelinstallaties en smart mobility toepassingen
 6. Kan componenten van verkeersregelinstallaties zoals meubilair, armaturen, drukknoppen, onderlichten, akoestische signaalgevers, infraroodcamera’s plaatsen, (de) monteren en aansluiten
 7. Kan de plaats van componenten van een verkeersregelinstallatie inmeten
 8. Kan kabels en aders coderen
 9. Kan kabelcoderingen lezen
 10. Kan lusconfiguraties uitzetten
 11. Kan lusmoffen maken en doormeten
 12. Kan lussen aanbrengen en afwerken
 13. Kan masten en lantaarns voor verkeersregelinstallaties, zo nodig in samenwerking met een machinist, plaatsen
 14. Kan relevante tekeningen lezen, interpreteren en vertalen naar de uitvoeringssituatie
 15. Kan verkeersregelinstallaties onderhouden
 16. Kan verkeersregelkasten plaatsen
 17. Kan relevante technische normen, wettelijke regels, voorschriften, procedures en richtlijnen in relatie tot verkeersregelinstallaties toepassen

Voor het volledige dossier klik hier

Openbare Verlichting

Volgens het keuzedeel bezit de beginnend beroepsbeoefenaar de volgende vakkennis en vaardigheden:

 1. Bezit basiskennis van licht en verlichtingstechniek in de openbare ruimte
 2. Bezit kennis van de functie en het belang van openbare verlichting
 3. Bezit kennis van de functie en werking van verlichtingsinstallaties in de openbare ruimte
 4. Bezit basiskennis van de werking van de toegepaste lichtingsbronnen bij openbare verlichtingsinstallaties
 5. Bezit basiskennis van dynamische openbare verlichtingssystemen
 6. Bezit basiskennis van Smart systemen in relatie tot openbare verlichtingssystemen
 7. Bezit kennis van toegepaste armaturen bij openbare verlichtingsinstallaties
 8. Bezit basiskennis van relevante voorschriften uit de Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (branche laagspanning, BEI BLS) en bijbehorende veiligheidswerkinstructies
 9. Bezit kennis van wettelijke regels, (veiligheids-) voorschriften, procedures en het aanwijzingsbeleid met betrekking tot openbare verlichtingsinstallaties
 10. Kan lichtbronnen in openbare verlichtingsinstallaties preventief en correctief vervangen
 11. Kan onderdelen van openbare verlichtingsmasten en/of armaturen vervangen
 12. Kan verlichting in de openbare ruimte plaatsen, monteren en aansluiten
 13. Kan verlichtingsarmaturen reinigen
 14. Kan verlichtingsmasten plaatsen in samenwerking met een machinist van de hijskraan
 15. Kan voorschakelapparaten voor masten en armaturen monteren en aansluiten
 16. Kan assisteren bij het controleren en in bedrijfstellen van openbare verlichtingsinstallaties
 17. Kan wettelijke regels, voorschriften en bedrijfsprocedures toepassen met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu in relatie tot de werkzaamheden

Voor het volledige dossier klik hier

MBO 4

MBO4-opleiding tot VRI-technicus

Samen bieden KW1C in ’s-Hertogenbosch en DTV Consultants als sinds begin 2014 de deeltijd opleiding VRI-technicus aan. Deze volwaardige MBO4-opleiding duurt ongeveer 1,5 jaar. Formeel heet deze opleiding:

TECHNICUS SERVICE EN ONDERHOUD ELEKTROTECHNIEK EN INSTRUMENTATIE
MET SPECIFICATIE VRI (CREBO 25309 BBL)

Deze opleiding komt voort uit de behoefte van het werkveld aan gecertificeerde verkeersregeltechnische technici. Vakbekwaam personeel leidt tot een betere werkkwaliteit en een hogere veiligheid voor de weggebruikers. Het merendeel van de leden van de Initiatiefgroep Verkeersregeltechnici (IVER) en de Contactgroep Verkeersregeltechnici Nederland (CVN) pleit dan ook al een tijd voor gecertificeerde VRI-technici. Daarnaast ondersteunt de opleiding individuele medewerkers in hun ambitie om een erkend MBO4-diploma te halen.

Doelgroep

Mensen die werkzaam zijn in de infra- of elektrotechniek en al een MBO3-diploma op dit gebied hebben, behoren tot de primaire doelgroep. Mensen die al een MBO4 opleiding hebben, kunnen eventueel vrijstellingen krijgen of alleen de VRI-modules volgen. Zij houden zich bezig met onderhouds-, installatie- en storingswerkzaamheden aan verkeersregelinstallaties. Of gaan dit in de toekomst doen en willen zich graag ontwikkelen. Werkgevers die aan de voorwaarden voldoen, komen in aanmerking voor een subsidie van het Ministerie van OC&W.

Certificaat VRI-technicus

De twee VRI-modules zijn ook los te volgen en zijn geschikt voor elektrotechnici die al een MB04-opleiding hebben afgerond, maar nog geen ervaring hebben met verkeersregelinstallaties. Deze technici volgen alleen het ochtendprogramma. Ze ronden beide modules af met een praktijkopdracht, die door een vakbekwame examinator wordt beoordeeld. Zij krijgen na succesvolle afronding van beide modules een vakbekwaamheidscertificaat. Diverse leden van zowel CVN als IVER hebben de verwachting uitgesproken, dat dit certificaat in de toekomst verplicht kan worden gesteld voor technici die werkzaamheden aan verkeersregelinstallaties verrichten.

Onderdelen en opbrengst

In de opleiding VRI-technicus ligt de nadruk op de relevante elektrotechniek en op de verkeerskundige prestaties die je van verkeerslichten mag verwachten. De deelnemers verwerven naast inhoudelijke kennis en vaardigheden ook taal- en rekenvaardigheden. Zo leren ze de werking van een verkeerslichtenregeling te beoordelen, pakken ze storingen gerichter aan èn worden ze een betere gesprekspartner voor fabrikanten en wegbeheerders.

De opleiding wordt één dag in de twee weken verzorgd op het KW1C in ’s-Hertogenbosch, op loopafstand van het centraal station. In het ochtendprogramma staan de volgende drie VRI-modules centraal. Deze modules zijn ook los te volgen:

·       Inspectie van VRI’s;

·       Aanleg en in bedrijf stellen van VRI’s;

·       Storingsanalyse van VRI’s.

Elke middag wordt er aandacht besteed aan onder andere meet- en regeltechniek, besturingstechniek, vermogenselektronica, rapporteren, inspectie en voorschriften. In het derde dagdeel wordt geoefend met relevante taal- en rekenvaardigheden. Daarnaast krijgen de deelnemers allerlei opdrachten, die zij op de eigen werkplek moeten uitvoeren.

 

Voor meer info – lees verder