ASTRIN visie op Smart Infra opleidingen

Doelstelling – leven lang leren

De ASTRIN Smart Infra Academy voorziet in de behoefte van de leveranciers en installateurs in de (smart) infra technologiemarkt door het organiseren en verzorgen van erkende opleidingen en cursussen. Daarmee zorgen we voor  kwaliteit van de Nederlandse infrastructuur nu en in de toekomst.

 • Voorbereiden voor de competenties van morgen

  Monteurs krijgen steeds sneller en meer te maken met nieuwe technieken. Als branche moeten we samen hard werken aan de ontwikkeling van de kwalificaties van onze medewerkers. Vanuit de ASTRIN smart city academy werken we als branche samen met opdrachtgevers en onderwijsinstellingen aan het ontwikkelen en verzorgen van specifieke opleidingen.

  ASTRIN constateert de noodzaak voor een specifiek actueel en op maat gesneden opleidingsaanbod voor de installateurs in de smart infratechniek. Zowel voor nieuwe instroom als voor bijscholing van het huidige personeelsbestand. Zonder aanpassingen in het onderwijs voorzien we grote werkeloosheid zelfs voor jeugdigen. Door het inpassen van ICT in het huidige aanbod behouden de medewerkers in de branche hun baan en zijn schoolverlaters bekend met de laatste ontwikkelingen. De vraag is alleen nog wat en hoe?

  Voor de leveranciers en installateurs in deze markt nemen de uitdagingen toe. Medewerkers dienen kennis te hebben van nieuwe technieken en systemen. Oude competenties volstaan niet meer. Constante bijscholing is ook voor technici in deze branche een must om bij te blijven. Tegelijk is het voor nieuwe instromers steeds moeilijker om het benodigde competentieniveau te bereiken.

  Leven lang leren is dus geen luxe, maar noodzaak. 

   

 • Opdrachtgevers die vragen om ASTRIN opleidingen , vragen om kwaliteit’

  Waardering van (technisch/inhoudelijk) vakmanschap moet weer terug in de opdrachten.

  Door focus op contractuele en financiële aspecten in projecten is de balans tussen inhoud en management uit evenwicht geraakt. Daardoor kunnen inhoudelijke professionals steeds minder goed met elkaar samenwerken waardoor de trots, het plezier en de waardering voor het vakmanschap afneemt.

  Vanuit de ASTRIN smart city academy werken we als branche samen met opdrachtgevers en onderwijsinstellingen aan het ontwikkelen en verzorgen van specifieke opleidingen. Bij goed resultaat ontvangen de medewerkers een ASTRIN certificaat. Deze ASTRIN certificaten garanderen dat de medewerkers voldoen aan die competenties die nodig zijn om kwaliteit te leveren. Opdrachtgevers die vragen om de erkende opleidingen hebben daarmee uiteindelijk beter functionerende systemen en minder problemen.

 • De kwaliteit van onze medewerkers is bepalend voor de kwaliteit van de infrastructuur’

  Montage personeel krijgt steeds sneller en meer te maken met nieuwe technieken. Als branche moeten we samen hard werken aan de ontwikkeling van de kwalificaties van onze medewerkers. Vanuit de ASTRIN smart city academy werken we als branche samen met opdrachtgevers en onderwijsinstellingen aan het ontwikkelen en verzorgen van specifieke opleidingen. Dit leidt tot hogere betrouwbaarheid en beschikbaarheid van installaties en reductie van faalkosten.

 • Soft skills als omgangsvormen en gesprekstechnieken zijn belangrijke onderdelen van de competenties van onze medewerkers.’

  Onze medewerkers staan net als onze techniek midden in de maatschappij. Als ze aan het werk zijn krijgen ze in toenemende mate te maken met mensen die tijdelijk overlast ondervinden. Het vraagt geduld en communicatievaardigheden om hier mee om te gaan. Iets waar in het onderwijs te weinig aandacht aan wordt besteed, pakken we binnen de ASTRIN smart city academy op.