VRI

 • Leveranciers maken afspraken over intelligente verkeersregelinstallaties

  Leveranciers van verkeersregelinstallaties (VRI’s) en verkeersregelingen realiseren in 2017 een nieuwe generatie interoperabele verkeerslichten. Dit betekent dat een wegbeheerder systeemcomponenten (de hardware) en software van iedere leverancier en dienstverlener probleemloos kan combineren. De leveranciers ondertekenden de overeenkomst ‘Verkeerslichten van de toekomst’ op 23 november op de beurs Verkeer, Mobiliteit en Parkeren in Houten. Zij verwachten […]

 • IVERA VRI Kenniscafé, 17 november

  De verkeerswereld ontwikkelt snel. Er wordt hard gewerkt aan de intelligente verkeersregelinstallatie en -automaten. Graag gaan we samen met u op pad om deze ontwikkeling door te maken. Daarom organiseert de stichting IVERA regelmatig VRI Kenniscafés. De bedoeling is met name met elkaar in gesprek te raken en kennis en ervaringen uit te wisselen. Het programma […]

 • Nieuwe richting Stichting IVERA: “Bredere scope en slagvaardiger werken”

  Naarmate het verkeerssysteem intelligenter wordt, worden ook aan Verkeersregelinstallaties (VRI’s) meer en andere eisen gesteld. Om sneller te kunnen inspelen op de ontwikkelingen, verbreedt Stichting IVERA haar scope en maakt de organisatie slagvaardiger. Dat is de kern van de eind juni vastgestelde toekomstvisie. “We hebben het ambitieniveau flink opgeschroefd.” De kerntaak van de Stichting IVERA […]

 • Markt aan zet bij ontwerpkeuzes intelligente VRI’s

  Intelligente VRI’s zijn een belangrijke pijler in het Beter Benutten-programma. Door voertuigen in en rond steden met VRI’s te laten communiceren verbeteren we de doorstroming, veiligheid en leefbaarheid. Bovendien biedt dit meer comfort en kostenbesparing voor weggebruikers. Om volgend jaar de eerste toepassingen te kunnen uitrollen op straat, hebben de twaalf regio’s de markt gevraagd […]

 • VRI Seriele koppelingen

  Titel VRI Seriële Koppelingen Doelstelling en afbakening Dit document beschrijft de seriële koppeling tussen twee afzonderlijke verkeersregelinstallaties (VRI). Het document is opgesteld door de ASTRIN Stuurgroep Standaardisatie, en is – in de status definitief – een overeengekomen standaard. In bestekken kan worden gerefereerd aan dit document. Versie 1.0 Status Standaard definitief. In bestekken kan deze tekst […]

 • Verkeerslogging in de Verkeersregelautomaat

  Titel Verkeerslogging in de Verkeersregelautomaat Aanvullende specificatie Doelstelling en afbakening Dit document beschrijft de VLOG file logging in de VRA (Verkeers Regel Automaat). Het betreft voornamelijk de interfaces, formaten en protocollen die hiervoor gestandaardiseerd moeten worden om tot een universele oplossing te komen. Het document wordt vrijgegeven door de ASTRIN Stuurgroep Standaardisatie en is daarmee […]

 • Grensvlakdefinities – Richtlijn gebruik LED verkeerslantaarns

  Titel Grensvlakdefinities – Richtlijn gebruik LED verkeerslantaarns in verkeersregelinstallaties (Aanvullende eisen) Doelstelling en afbakening Dit document beschrijft de aanvullende eisen voor het onderlinge gedrag tussen verkeersregeltoestellen en op LED aspecten gebaseerde verkeerslantaarns in wegverkeersystemen. De specificatie heeft als doel een veilige en betrouwbare werking die compatibiliteit tussen types en merken LED aspecten en verkeersregeltoestellen toestaat […]

 • ASTRIN Roodlichtcamera Interface

    Titel ASTRIN Roodlichtcamera (RLC) Interface Doelstelling en afbakening Interface beschrijving tussen Verkeersregelinstallatie (VRI) en een roodlichtcamera (RLC). Betreft signalering van ROODsignaal en voeding. Versie 1.0 (2007) Status Standaard definitief. In bestekken kan worden gerefereerd aan dit document. Auteur ASTRIN Activiteiten – Producten ASTRIN RLC Interface, versie 1.0