Versterking Smart Infra

  • Project Versterking van de Smart Infra opleidingen

    Duurzame versterking opleidingsinfrastructuur voor de Smart Infra Sector: ASTRIN Academy. Onder deze titel gaat ASTRIN de komende jaren invulling geven aan de lang gekoesterde wens om de Smart Infra Opleidingen in Nederland te ontwikkelen tot erkende opleidingen.  Aanleding Al vele jaren merkt het bedrijfsleven in de Smart Infra sector dat er in toenemende mate behoefte […]

  • Academy

    De ASTRIN Smart Infra Academy Aanleiding De Associatie van bedrijven in Slimme Technologie voor Infrastructuur in Nederland | ASTRIN, constateert dat de complexiteit van de techniek in de infratechniek, verkeers- en mobiliteitsmarkt in snel tempo toeneemt. Tegelijk maakt ASTRIN zich zorgen over de teruglopende kwaliteit van het in de branche geleverde werk en toenemend aantal […]