Versterking Smart Infra

  • Project Versterking van de Smart Infra opleidingen

    Duurzame versterking opleidingsinfrastructuur voor de Smart Infra Sector: ASTRIN Academy. Onder deze titel gaat ASTRIN de komende jaren invulling geven aan de lang gekoesterde wens om de Smart Infra Opleidingen in Nederland te ontwikkelen tot erkende opleidingen.  Aanleding Al vele jaren merkt het bedrijfsleven in de Smart Infra sector dat er in toenemende mate behoefte […]