Verkeerslogging

  • Verkeerslogging in de Verkeersregelautomaat

    Titel Verkeerslogging in de Verkeersregelautomaat Aanvullende specificatie Doelstelling en afbakening Dit document beschrijft de VLOG file logging in de VRA (Verkeers Regel Automaat). Het betreft voornamelijk de interfaces, formaten en protocollen die hiervoor gestandaardiseerd moeten worden om tot een universele oplossing te komen. Het document wordt vrijgegeven door de ASTRIN Stuurgroep Standaardisatie en is daarmee […]