Roodlicht

  • ASTRIN Roodlichtcamera Interface

      Titel ASTRIN Roodlichtcamera (RLC) Interface Doelstelling en afbakening Interface beschrijving tussen Verkeersregelinstallatie (VRI) en een roodlichtcamera (RLC). Betreft signalering van ROODsignaal en voeding. Versie 1.0 (2007) Status Standaard definitief. In bestekken kan worden gerefereerd aan dit document. Auteur ASTRIN Activiteiten – Producten ASTRIN RLC Interface, versie 1.0