r_Leden

  • Montad opent nieuwe vestiging in het Noorden

    Montad en TAUW gaan hun samenwerking op het vlak van openbare verlichting intensiveren. Met de doelstelling van het Rijk om in 2020 minimaal 40% van de bestaande openbare verlichting van slim energiemanagement en energiezuinige (LED)-verlichting te voorzien, is er de komende jaren veel werk te verzetten. Zowel Montad als TAUW adviseren gemeenten en provincies op […]