2getthere participeert in toponderzoek i-CAVE naar zelfrijdende auto’s

Als toonaangevend bedrijf op het gebied van geautomatiseerde personenvervoersystemen gaat 2getthere kennis, kunde en ervaring bijdragen aan het onderzoeksprogramma i-CAVE (integrated Cooperative Automated VEhicles) voor zelfrijdende auto’s. Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door een recent toegekende subsidie van 4 miljoen euro.

Binnen het deelprogramma ‘cooperative vehicle control’ richt 2getthere zich op de uitdaging ‘platooning’ tot stand te brengen. Platooning is de situatie waarin voertuigen door onderlinge communicatie gelijk kunnen optrekken en afremmen en zodoende virtueel als een ‘treintje’ kunnen rijden. Sjoerd van der Zwaan, Chief Technology Officer van 2getthere is zeer verheugd dat hier nu aan gewerkt gaat worden. “Platooning is moeilijk te realiseren. Er is veel onderzoek naar gedaan, maar een betaalbare en praktische oplossing is tot op heden niet voorhanden. Dat is het doel van onze werkzaamheden binnen het onderzoek”.

In het i-CAVE programma gaan wetenschappers, bedrijven en overheden samen voertuigen ontwikkelen die zowel autonoom kunnen rijden, op afgesloten wegen, als coöperatief, op de openbare weg. i-CAVE richt zich op alle belangrijke aspecten die komen kijken bij de ontwikkeling van zo’n zogeheten dual mode-systeem.

Van der Zwaan: “De beantwoording van de onderzoeksvragen zal een aantal vraagstukken op onze eigen technology roadmap verduidelijken. In het bijzonder heeft platooning onze interesse, omdat we hiermee de performance en de capaciteit (het maximaal aantal te vervoeren passagiers, per richting en per uur) kunnen verbeteren. De resultaten van dit project bieden ons inzicht in de regelalgoritmen die nodig zijn om platooning veilig en robuust te kunnen realiseren en implementeren, alsook inzicht in de sensoriek en technologie die we daarvoor nodig hebben”.

Zelfrijdende, autonome voertuigen brengen grote voordelen met zich mee, maar voor het ‘gewone verkeer’ zal de invoering ervan nog wel even op zich laten wachten. Diverse overheden werken aan dit programma mee omdat dual mode-systemen een oplossing kunnen bieden voor verkeersproblemen, met name in stedelijke omgevingen.

Het i-CAVE programma staat onder leiding van de Technische Universiteit van Eindhoven en wordt in samenwerking met de Technische Universiteit Delft en Technische Universiteit Twente uitgevoerd. Deelnemers zijn, naast 2getthere, ook bedrijven als DAF, Ford, Segula, TomTom, Mapscape, V-Tron, Technolution, Almende, ANWB, ECT, Grontmij, IBM, iCell, NXP, SIG, TNO, Witteveen+Bos, AutomotiveNL, de gemeentes Eindhoven en Helmond en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Bron: Persbericht 2getthere, 30 november 2015

Posted in: