februari 2015

Monthly Archives

 • Nieuw magazine: ‘Rijkswaterstaat &’

  Rijkswaterstaat lanceert de eerste editie van ‘Rijkswaterstaat &’, een online magazine voor de markt met nieuws over samenwerking en innovatie. U kunt het blad nu lezen en bekijken , waar u maar wilt: op tablet, computer of smartphone. Eerste nummer In dit eerste nummer vindt u onder meer een verslag van de Rijkswaterstaat Marktdag in […]

 • Kruispuntverkenner: het juiste kruispunt op de juiste locatie

  CROW heeft een nieuwe online tool voor wegbeheerders en wegontwerpers ontwikkeld: ‘Kruispuntverkenner’. Bij de aanleg van een nieuw kruispunt of de vernieuwing van een bestaand kruispunt ondersteunt deze tool bij het nemen van een beslissing over het toepassen van de meest geschikte kruispuntvorm. Stapsgewijs naar adviesrapport ‘Kruispuntverkenner’ neemt wegbeheerders en wegontwerpers stapsgewijs mee in het […]

 • Practical Knowledge Café – 12 maart 2015

  Het Practical Knowledge Café is verschoven van 12 februari naar donderdag 12 maart 2015! Twente Mobiel organiseert samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu vanuit het Beter Benutten programma een inspiratiemiddag over het thema Gedragsbeïnvloeding op 12 maart 2015. De inspiratiemiddag is van 14.00 uur tot 17.30 uur en vindt plaats bij Siemens, Industrieplein […]

 • Spookfiles A58 als model voor juridische implicaties Talking Traffic

  ’s-Hertogenbosch, 16 januari 2015 – De introductie van Talking Traffic op Nederlandse wegen roept diverse juridische vraagstukken op. Hoe wordt de privacy van weggebruikers beschermd? Wie is eigenaar van de vele data? En wie is aansprakelijk in geval van schade of slachtoffers? In opdracht van met ministerie van Infrastructuur en Milieu bracht de Leibniz Foundation […]