november 2014

Monthly Archives

 • HIG werkt met gemeenten aan fietsinfrastructuur

  Om een beter beeld te krijgen van het huidige en feitelijke gebruik van de infrastructuur door de fiets wordt in een groot aantal gemeenten overgegaan tot het instellen van een fietsmonitoringsprogramma. Hiermee komt informatie beschikbaar over het bestaande fietsnetwerk en het aantal fietsers dat van dit netwerk gebruik maakt. Om deze gegevens te verkrijgen worden […]

 • “Verandering in investeringen in bestaande VRI- en WKS-techniek”

  Het vervolgprogramma Beter Benutten zal weinig meer investeren in bestaande techniek voor VRI’s en wegkantsystemen. Dat zegt de programmamanager van Beter Benutten, Caspar de Jonge. “De toekomst zit in reisinformatie en –assistentie op maat, per weggebruiker. De huidige systemen zijn daarvoor niet geschikt.” Gevraagd naar de positie van bestaande technieken van bijvoorbeeld VRI’s en wegkantsystemen […]

 • Eerste fase project Duurzame Weg afgerond

  De werkgroep Duurzame Wegconcepten, met daarin onze koepelorganisatie FME, heeft de afgelopen tijd in kaart gebracht welke belemmeringen innovatie in duurzame wegenbouw in de weg staan. Aan de hand van een aantal projecten in de praktijk zijn belangrijke leerpunten geïdentificeerd. De eerste fase van het project Duurzame Weg is inmiddels afgerond. Mattijs Erberveld, innovatie-adviseur Ruimte […]

 • Intentieovereenkomst AliS – IGOV – IOV ondertekend

  De voorzitters van IGOV, IOV en de ALiS Foundation hebben op 9 oktober een intentieovereenkomst getekend. De vertegenwoordigers maken daarmee kenbaar dat ze er alles aan doen om het ALiS-protocol als standaard toegepast krijgen in de markt voor dynamische openbare verlichting. Het protocol is ontwikkeld vanuit ASTRIN en moet leiden tot een betrouwbare, robuuste en […]

 • Uitreiking 1e ALiS certificaten tijdens ASTRIN ontbijt

  Ttijdens het zgn. standhoudersontbijt, georganiseerd door ASTRIN, , voorafgaand aan De Dag van Verkeer & Mobiliteit in de Expo te Houten (http://www.verkeerenmobiliteit.nl/nl/home), zullen de eerste certificaten voor ALiS worden uitgereikt. Via deze link kunt u zich aanmelden voor het ontbijt. Voor toegang heeft u ook een geldig toegangsbewijs nodig. Indien u nog niet in het bezit bent […]

 • “Eerste toepassingen van datafusie al op korte termijn te verwachten”

  Op 7 oktober 2014 zijn de resultaten van de Pilot Datafusie gepresenteerd op een door NDW georganiseerd symposium in Utrecht. De resultaten zijn ook gebundeld in een eindrapport. Een belangrijke conclusie uit de pilot is dat Floating Car Data (FCD, gegevens uit GPS en mobiele telefoons) meerwaarde bieden voor de monitoring van het wegverkeer vooral […]

 • Memorandum of understanding AliS – IOV – IGOV signed

  The presidents of IGOV, IOV and ALIS Foundation have signed an agreement of intent on October 9. The representatives thereby making it known that they do everything to get the ALIS protocol used as standard in the market for dynamic public lighting. The protocol has been developed from ASTRIN with the aim to professionalize the […]